Biserica „Adormirea Maicii Domnului” – Rucăr

Categories: ,

Description

„Biserica din Mijloc, unde să prăznuește hramul Adormirii Maicii Domnului, făcută și întîi zidită de dumnealui boierul Drăghici Lupoianu și trei meșteri anume: popa Ion Ochi, Popa Bran Baștea și popa Stoica Vlădăoiu” a fost ridicată la 1744, pe terenul donat de Jinga Baștea, după cum se precizează în catagrafia de la 1840. Ctitorul, Drăghici Lupoianu, vameș la Schela Dragoslavele, este și ctitor la biserica din Joseni, împreună cu Hristea și Sterie. Biserica a durat până la sfârșitul secolului al XIX-lea, când a foat demolată, piatra fundamentală a noii biserici fiind pusă la 14 mai 1895. Construcția noului locaș s-a finalizat în anul 1902. Pictura bisericii a fost executată de polonezul Wienawa Bledovsky, ajutat de rucăreanul Ion Dogărescu și Gheorghe Hermeneanu. Deteriorarea edificiului a determinat pe preotul paroh Ion Libianu să depună toate stăruințele în vederea restaurării, iar pentru refacerea picturii a fost ales Ilie Căpușe din Vernești-Argeș. O podoabă de preț a bisericii o constituie catapeteasma de lemn datând din vremea lui Matei Basarab, adusă de la biserica Sărindar din București prin stăruințele depuse de săteni și ajutați de Gh. Năstăsescu, fost deputat, și ginerele său Iosif Moldoveanu, prin mijlocirea prietenului lor gorjeanul Dincă Schileru. Aceștia au solicitat aprobarea Sfintei Mitropolii pentru preluarea acestei bijuterii arhitectonice, cererea fiind aprobată la 3 iunie 1897. Printre altele, biserica din Rucăr a mai primit „2 sfeșnice mari și 2 mici, un jeț domnesc sau episcopal, un iconostas, două iconostse pentru străni și una cruce pentru altar”. Fiind terminată la 16 octombrie 1902, biserica s-a sfințit, cu mare fast, de către arhiereul Nifon Ploieșteanu, Vicarul Sfintei Mitropolii, la 27 octombrie. Pisania nouă, cuprinde următoarele: „Cu vrerea Tatălui, cu lucrarea Fiului și cu săvârșirea Sfântului Duh, ridicatu-s-a această sfântă biserică în anul mântuirii 1902 pe locul fostei biserici zidite în anul 1744 de boierul Drăghici Lupoianu și preoții Ion Ochi, Bran Baștea, Stoica Vlădoiu. Locul a fost dăruit de vameșul Jinga Baștea. Prima pictură a fost executată de polonezul Wienava Blendovsky. A fost dăruită cu catapeteasma bisericii Sărindar, ctitoria lui Matei Basarab – sec. XVIII. Cu ajutorul lui Dumnezeu la 18 X !987 urmează șirul preoților înaintași, preotul Ion Libianu, care cu multă râvnă și osteneală, ajutat de epitropul Idor Stelian, de Consiliul și comitetul parohial, de credincioșii parohiei Rucăr, a luat de la capăt toate lucrările sfintei biserici, desăvârșindu-le în anul 1991, octombrie 10. A doua pictură a fost executată în tehnica fresco de pictorul Ilie Căpușe Vernești -Argeș, la anul 1990-1991. Târnosirea s-a făcut la 26 octombrie 1991 de către I.P.S.S. Vasile Târgovișteanul, ajutat de un sobor de preoți”.

Additional information

Localitate

Rucăr

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Biserica „Adormirea Maicii Domnului” – Rucăr”

Your email address will not be published. Required fields are marked *