Biserica „Adormirea Maicii Domnului” – Groșani

Description

Date despre o biserică anterioară celei ctitorite între anii 1857-1860 la Groșani, nu se cunosc. Pisania, rescrisă după ultimele restaurări cuprinde, aproape integral istiria acestui edificiu religios: „În anul 1857 s-a pus temelia acestui sfînt lăcaș, iar în anul 1860 s-a sfințit prin strădania Înalt Prea Sfințitului Alexandru Ioanichie Evantias, ctitori fiind Duță Grigorie Groșanu și fiul său loan, împreună cu alți iubitori de Dumnezeu. Hramul este Adormirea Maicii Domnului. În anul 1925 a fost ridicată la rang de parohie, preot paroh fiind Ioan Duțeanu. În anul 1969 s-a reparat capital și s-a restaurat pictura prin purtarea de grijă a preoților și enoriașilor, în timpul arhipăstoriei Patriarhului Iustinian. Începînd din anul 1994, prin purtarea de grijă a Înaltpreasfințitului Calinic al Argeșului și Muscelului, prin vrednicia și frumoasa colaborare a preoților Ilarie Duțeanu, Andreescu Petre și Neluță Matei, cu consilierii parohiali și păstoriții lor s-au făcut importante lucrări de construcții, de renovare și refacerea întregii picturi interioare și exterioare. Toată cheltuiala a fost suportată de către familia ing. Dan și Angela Oancea. Sfințirea s-a oficiat de către Înaltpreasfințitul Calinic Argeșeanul însoțit de p.s. preot profesor Eugen Matei. Anul mîntuirii 1999, luna octombrie ziua 31”. După restaurarea din 1925 a fost repictată de Alexandru Băbuș din Chilii-Muscel, iar la 1999 lucrările de restaurarea picturii au fost încredințate pictorului Aurelian Morărescu din București.

Additional information

Localitate

Poienarii de Muscel

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Biserica „Adormirea Maicii Domnului” – Groșani”

Your email address will not be published. Required fields are marked *