Biserica “Adormirea Maicii Domnului” – Albestii de Muscel

Categories: ,

Description

În catagrafia județului Muscel din 1832 apare menționată biserica „Albești din Plaiul Nucșoarei, cu hramul Sfânta Adormire, pe moșie megieșască”, fără a se preciza însă anul ctitoririi și ctitorii. Conform unor surse documentare, la Albești a existat, încă din secolul al XVIII-lea, o biserică de lemn, ridicată în preajma anilor 1720-1723, deteriorată de scurgerea vremii și calamitățile naturale (o furtună i-ar fi smuls turla iar pe locul unde a căzut s-ari edificat actuala biserică de zid). Alte izvoare epigrafice menționează existența unor edificii religioase vechi, ale căror ruine se mai puteau vedea la sfârșitul secolului al XIX-lea în punctul Plaiul Bisericii și la Siliște. Conform celor cuprinse într-una dintre cele trei pisanii ale bisericii actuale, edificiul de zid a fost ridicat între anii 1877-1890. Pictura lăcașului de la 1877, a fost executată de Petre Cazan din Câmpulung și refăcută, la 1922, de Ion Dogărescu și Belizarie Paraschivescu. Pisania menționează: „Cu vrerea Tatălui, cu ajutorul Fiului și întărirea Sfîntului duh, din dragostea curată și rîvna creștinească, ne-am îndemnat noi, robii lui Dumnezeu enoriașii parohiei Albești, la renovarea acestei sfinte biserici cu ajutoare primite de la Sf. Arhiepiscopie a Bucureștilor, de la diferitel biserici din Capitală și din donația sătenilor, prin stăruința preotului paroh Valeriu Dragomir și a soției sale Maria, cu ajutorul Consiliului și comitetului parohial, în zilele Prea Fericitului Părinte Dr. Iustin Moisescu, Patriarhul Bisericii ortodoxe Române. Construită în 1877 și pictată în 1922 de pictorul I. Dogărescu, cu trecerea anilor biserica se ruinase, necesitând mari lucrări de reparații. Lucrările, începute în anul 1978 și terminate în 1980, au costat 400.000 lei. Sfințirea lucrărilor s-a făcut în ziua de 13 iulie 1980 de către un sobor de preoți în frunte cu p.c. pr. iconom stavrofor Octavian Popescu – vicar patriarhal. Devizele au fost întocmite de ing. N. Foarfecă și pictor E. Profeta, iar pictura a fost refăcută de pictorii Steluța și Vasile Ivănescu”. Celellalte două pisanii, inscripționate pe plăci de marmură, amintesc de restaurările din 1978, menționându-se sprijinul acordat de Preafericitul Patriarh, Dr. Iustin Moisescu, fiu al comunei, precum și de cel al succesorului Preafericirii Sale în Scaunul Patriarhal – P.F. Părinte Teoctist Arăpașu, pentru lucrările dintre 1990-1991. Se consemnează și ajutorul material substanțial acordat de societatea PRODLACT Câmpulung, condusă de familia Copăescu și osârdia preotului paroh Valeriu Dragomir și a soției sale Mioara Maria.

Additional information

Localitate

Albestii de Muscel