Biserica “Adormirea Maicii Domnului” – Bughea de Sus

Description

Biserica din Bughea de Mijloc, fost Ochești Malu de Sus – mahalaua curelarilor, este consemnată în recensământul bisericilor și preoților din județul Muscel la 1832, cu hramul Adormirea Maicii Domnului. Datele cuprinse în pisanie precizează că lăcașul a fost ridicat între anii 1811-1815 de către obștea satului în frunte cu preotul loan Șerbănescu. C.D.Aricescu menționează că biserica din Malu de Sus-Ochești era „de lemn toată, după stil vechi”, ceea ce presupune că lăcașul anterior celui ridicat între 1811-1815, data din secolul al XVIII-lea. Tot Aricescu consemnează că la Malu de sus ar fi existat biserică încă din secolul al XVI-lea. În Catagrafia din 1840, care cuprinde și pisania bisericii din Malu, se menționează: „Această sfîntă biserică din mahalaoa Malu de sus curelari, cu hramul Adormirea Maicii Precistii și Sfîntul ierarh Nicolae este de piatră și s-au zidit la leat 1815 de sfinția sa preotul popa Ion Șerbănescu și s-au mai ostenit și alți mahalagii care cu ce s-au îndurat”. În decursul timpului arhitectura bisericii a fost modificată esențial, la 1897 adăugându-i-se absidele naosului și turla Pantocrator. S-a refăcut învelitoarea din șiță și a fost refăcută pictura de către pictorii Petre și Iancu Cazan din Câmpulung. Sub preoția lui Bucur Strafalogea, între anii 1918-1921 i s-a refăcut acoperișul, tot din șiță, iar la 1930-1932 pictorul Gheorghe Manu din Godeni i-a a spălat și reparat registrul iconografic. Reparații și înfrumusețări ale sfântului lăcaș s-au mai făcut și între anii 1956-1958; iar între 1976-1981 s-au executat ample lucrări de consolidare, acoperirea cu tablă și restaurarea picturii de către pictorii Elvira și Andrei Dăscălescu, prin osârdia preotului Florin Bădic și ajutorul credincioșilor din parohie.

Additional information

Localitate

Bughea de Jos

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Biserica “Adormirea Maicii Domnului” – Bughea de Sus”

Your email address will not be published. Required fields are marked *