Biserica „Adormirea Maicii Domnului” – Joseni

Categories: ,

Description

Biserica din Rucăr, „plasa de jos, se află făcută de zid din temelie de la leat 7255 (1747) de vameșii ce au stat atunci anume: Drăghici (Lupoianu, vameș la Schela Dragoslavele), Hristea și Sterie și alți săteni ce s-au milostivit s-au mai preînnoit cu amvonu și cu lărgimea strănilor acum la leat 1835 prin osteneala preotului Ion proistos Bejan ot Rucăr…” se consemnează în catagrafia de la 1840 a județului Muscel. Menționată și în catagrafia de la 1810, biserica, cu hramul „Adormirea Preciststii” a fost închisă în câteva rânduri, între anii 1881-1890, din cauza stării precare, situația durând până în anul 1890, când a fost dărâmată. Între anii 1890-1894 a fost ridicată biserica actuală. Pisania noului edificiu cuprinde următoarele: ”Cu ajutorul a tot puternicului Creator, s-a reedificat acest sfînt locaș cu hramul Adormirea Maicii Domnului în zilele domniei M.S. Regelui Carol In I (sic) și a Mitropolitului Primat D.D. Ghenadie Petrescu, fiind primar al comunei Ion Anastasescu cu cheltueala enoriașilor și ajutorul M.S. Regelui în anii 1891-1894. Epitropi pr. Tache Anastasescu, pr. Ion Luncianu, Iosif Bunescu, Toma Ștefănescu”. Pictura lăcașului religios a fost realizată de Nicolae Vermont. În timpul Primei Conflagrații Mondiale, când s-au dat lupte grele în pasul Rucăr-Bran și la Mateiaș, biserica a fost transformată de nemți în lagăr pentru prizonieri. Fiind complet restaurată în vremurile noi, sub arhiereasca păstorire a Î.P.S. Calinic al Eparhiei Argeșului și Muscelului, biserica a recăpătat o nouă strălucire, atât în plan material cât și spiritual.

Additional information

Localitate

Rucăr

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Biserica „Adormirea Maicii Domnului” – Joseni”

Your email address will not be published. Required fields are marked *