Biserica „Adormirea Maicii Domnului” Joseni – Dragoslavele

Description

Biserica din Mahalaua de Jos, a fost ridicată, după cum se precizează în pisanie, de către voievodul Grigore Ghica, fiind săvârșită la 25 august 1661:
„Cu vrerea și ajutorul Fiiului și cu săvârșitul Sfîntului duh într-una Sfânta Troiță nedespărțită. Această Sfântă și Dumnezeiască biserică ziditu-s-au din temelie de prea creștinul și luminatul domn Io Gligorie Ghica Voevod și luminata doamnă a Măriei Sale, Maria, întru cinstitul hram Uspenia Prea Cinstitei Bogorodiță, ca să fie pomenire de veaci și ispravnic Ion Hagi Ghioca, measița avg(ust) în 25, văleat 7169 (1661)”. Lăcașul poartă ca podoabă o parte a tâmplei de la biserica Sărindar din București, ctitorie a lui Matei Basarab (cea mai mare parte fiind montată la biserica din Rucărul de Mijloc), fiind întregită cu stâlpișori sculptați, mai puțin reușiți. Între anii 1892-1904 a fost restaurată în întregime sub îndrumarea arhitectului C. Cerchez. Atunci a fost înlocuită catapeteasma de zid (transferată la Muzeul de Artă Religioasă din București), cu fragmente din tâmpla bisericii Sărindar. Transformată de trupele germane în lagăr pentru prizonierii români, în timpul Primului Război Mondial, biserica a avut mult de suferit, cu această ocazie dispărând și foarte multe și valoroase obiecte de cult. Din îndemnul patriarhului Miron Cristea, sub preoția lui Vasile Ștefănescu, s-a refăcut pictura, în ulei, de către pictorii musceleni Ion Dogărescu și Ion Fleșaru, între 1929-1930. Pe lângă biserică a funcționat, până în 1886, și prima școală a satului, având ca dascăl pe unul dintre slujitorii altarului – cântărețul Ion Popa Stan. În prezent, cu purtarea de grijă și arhiereasca binecuvântare a Î.P.S. Calinic al Argeșului și Muscelului, biserica a fost reparată, recăpătându-și strălucirea arhitectonică și spirituală de odinioară. 

Additional information

Localitate

Dragoslavele

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Biserica „Adormirea Maicii Domnului” Joseni – Dragoslavele”

Your email address will not be published. Required fields are marked *