Biserica „Adormirea Maicii Domnului” și „Sfântul Ierarh Nicolae” – Slobozia

Categories: ,

Description

Biserica din fosta comună Bădeni-Ungureni, satul Slobozia, este fondată de logofătul Nicolae Ștefănescu, în anul 1831. Pisania veche a locașului cuprinde urmatoarea inscripție: “Acest sfînt locaș s-a zidit din temelie de mine, robul lui Dumnezeu Nicolae Ștefănescu, biv-vel treti logofătul Moldovi, cu toată a mea cheltuială, întru cinstea și slava Adormirii Maici Domnului și a Sf. Erarh Nicolae, prin îndemnarea și buna sfătuire a bunului meu duhovnicesc părinte, Chir Filaret Beldiman, egumenul mănăstirei Cîmpulung, de care sunt crescut, săvîrșindu-se spre vecinica pomenirea neamului meu, cum și a mai suspomenitulul meu părinte, la anul 1831, August 15. Construcția bisericii s-a finalizat în 1832. La 1869 s-a reparat de locuitorii satului, iar în anul 1872 s-au făcut lucrări, în cadrul cărora biserica a fost mărită, i s-a adăugat pridvor și s-a repictat. Suferind avarii în timpul Primului Război Mondial, jefuit și transformat în adăpost pentru cai, sfântul locaș a fost reparat în 1917 și refăcut mai târziu, în anii 1935 și 1938, conform devizului Comisiunii Monumentelor Istorice, prin stăruința preotului paroh Petre Murărescu.

Additional information

Localitate

Stoenesti

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Biserica „Adormirea Maicii Domnului” și „Sfântul Ierarh Nicolae” – Slobozia”

Your email address will not be published. Required fields are marked *