Biserica „Adormirea Maicii Domnului” și „Sfântul loan Botezătorul” – Șelari

Description

Construcția bisericii din Șelari s-a început în anul 1927, fiind finalizată după trei decenii, sfințindu-se la data de 18 mai 1958 de către I.P.S. Teoctist Botoșăneanu, pe atunci vicar patriarhal, viitorul Patriarh al României. Edificiul a fost ctitorit de familia Jean și Maria Constantinescu din București, lucrările, întrerupte în perioada 1941-1949, fiind continuate de preotul loan Cornățeanu, cu fonduri obținute de la Patriarhie, raionul Muscel și ajutorul enoriașilor din parohie. Pictura edificiului a fost începută de pictorul Gheorghe Popescu și finalizată de Anetta Cantaragiu. După trecera bisericilor din Muscelul istoric în componența Eparhiei Argeșului și Muscelului, sub arhiereasca păstorire a Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, s-a manifestat același interes pentru păstrarea și înfrumuseșarea locașurilor de cult. În acest sens, prin purtarea de grijă a Înaltpreasfinției Sale și cu osârdia preotului paroh Ilie Liviu s-au făcut lucrări de amenajare și înfrumusețare a sfântului lăcaș și anexelor. În cadrul acestor prefaceri înnoitoare s-a înlocuit tâmplăria, refacerea fațadei și s-a executat pictura exterioară a bisericii (medalioane și brâul de sub cornișă) de către pictorul bisericesc Gheorghe Zamfir. Pisania edificiului religios cuprinde întreaga istorie a acestuia, după cum urmează: „Cu vrerea Tatălui, cu ajutorul Fiului și cu săvârșirea Sfântului Duh, ziditu-s-a această sfântă biserică din temelie de către pravoslavnica familie Maria și Jean Ionescu din București întru cinstea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu și a Sfântului prooroc Ioan Botezătorul. Pusu-i-s-a temelia în anul 1927 și au continuat lucrările până în anul 1941, când au fost sistate și reîncepute în anul 1949 de către osârditorul parohul Ion Cornățeanu sprijinit de membrii Consiliului și al Comitetului parohial, cu ajutorul material al enoriașilor, al bunilor creștini de pretutindeni și donațiile Sfintei Arhiepiscopii a Bucureștilor șin a protoieriei raionului Muscel. Sfințitu-s-a în al zecelea an de arhipăstorire al P.F. Patriarh Justinian, constructorul și restauratorul de locașuri sfinte, de către P.S. Episcop Teoctist Botoșăneanul, vicar patriarhal, astăzi 18 mai 1958, protoiereu al raionului Muscel fiind p.c. părinte iconom stavrofor Ilie Dragomir. Pictura a fost începută de pictorul Gheorghe Popescu și continuată de pictorița Anetta Cantaragiu” 

Additional information

Localitate

Valea Mare Pravat

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Biserica „Adormirea Maicii Domnului” și „Sfântul loan Botezătorul” – Șelari”

Your email address will not be published. Required fields are marked *