Biserica „Adormirea Maicii Domnului” și „Sfântul Mucenic Dimitrie” – Lăzăresti

Description

Biserica din Lăzărești s-a ridicat „pentru întâia oară” din inițiativa preotului Nicolae Dragomirescu, ajutat de epitropi și obștea satului, între anii 1889-1892, după cum este specificat și în pisanie: „Cu vrerea Tatălui, cu ajutorul Fiului și cu puterea Duhului Sfânt, Amin. Edificatu-s-au din temelie această sf biserică cu patronagiul Adormirea Maicii Domnului și Sf Mucenic Dimitrie pentru I-a oară în c(omuna) Lăzărești-Schitu Golești, din propria inițiativă a preotului N. Dragomirescu, ajutat de epitropii D. Predoiu, R. Tudor, I. Duță, D. Ghițoiu, C. Predoiu, C. Ștefan, D. Rădulescu și I. Preda, contribuind și I.B. Costescu, I. Prislopeanu, N. Fuior, pr. I. Andreescu, I. Vorovenci, I. Predoi, obștea comunii și alți pioși creștini notați în pantahuza bisericii prin ruga lui I. Dragomirescu, care s-a și hirotonit prim-preot la această sf. biserică în anul 1892 noiembrie 8, fiind terminată s-a sfințit de protoereu D. Ionescu cu aut(orizația) I.P.S. Primat Iosif Giorgian în zilele Maj(estății) sale Regele Românii Carol I, ctitor cu 200 lei. Scris de mine Pr. I. Dragomirescu”. Biserica a fost ridicată de „Dincă Zidaru cu toți țiganii lui din Câmpulung”, fiind pictată de Iancu Cazan și tatăl său, Petre Cazan (tot din Câmpulung), zugrav fiind „Heiner, neamț luteran, mort aici”. Între anii 1975-1980, biserica a fost renovată prin stăruințele preotului Cornel Popescu, pictura fiind restaurată de către Oscar Ionescu. Și în mileniul al III-lea biserica a fost înfrumusețată prin binecuvântarea și purtarea de grijă a I.P.S. Calinic al Argeșului și Muscelului, cu străduința preotului paroh Horațiu Geantă. 

Additional information

Localitate

Schitu Golesti

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Biserica „Adormirea Maicii Domnului” și „Sfântul Mucenic Dimitrie” – Lăzăresti”

Your email address will not be published. Required fields are marked *