Biserica “Petru si Pavel” – Bughea de Jos

Description

Biserica din Bughea de Jos,”Petru si Pavel”, cătunul Hulubești, fost odinioară Ochești – Malu de Jos, este atestată documentar în catagrafia de la 1832 a bisericilor și preoților din județul Muscel, cu ”… (hramul) Intrarea în Biserică a Maicii Domnului, fiind veche dă lemn, să zidește alta nooă”. Catagrafia din 1840 o menționează în Malu, Mahalaua de Jos – biserica cu hramul Intrarea în Biserică și Sfinții Apostoli. Această biserică s-au zidit de dumnealui jupan Petrică Gheorghe și cu alți enoriași ai sfintei biserici în leatu 1834 și cu cele trebuincioase atît înlăuntru cît și în afară se îngrijește de mahalagii și enoriași”. Biserica de lemn fusese ctitorită de popa Oncioiul (Oancea) Ochescu, probabil către sfârrșitul secolului al XVIII-lea, fiind de lemn și deja învechită la 1832. C.D. Aricescu, în lucrarea sa „Istoria Câmpulungului” din 1854, susține existența unui edificiu religios la Malu de Jos încă din secolul al XVI-lea (1500-1600 – poate schitul Ciocanu).
Așa cum se precizează în recensământul din 1832, biserica (de zid) se afla în construcție, fiind terminată la 1836, cu prilejul sfințirii primind și al doilea hram, cel al „Sfinților Apostoli Petru și Pavel”. Tabloul votiv, cuprinzând ctitorii – Popa Moise, Radu Grecu, jupân Petrică Gheorghe, împreună cu familiile lor, sunt reprezentați în pronaos, zugrăviți de un pictor a cărui identitate nu se cunoaște. Biserica a fost mărită prin adăugarea unui pridvor închis și a turlei mari (pantocrator). Odată cu reparațiile din 1895-1897 s-a refăcut și pictura de către Petre și Iancu Cazan, apoi, la 1932, pictura a fost spălată și restaurată de Ion Fleșaru

Additional information

Localitate

Bughea de Jos

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Biserica “Petru si Pavel” – Bughea de Jos”

Your email address will not be published. Required fields are marked *