Biserica „Înălțarea Domnului” Valea Satului (Suseni) – Dragoslavele

Description

Biserica de la Dragoslavele din deal, cum este consemnată în Catagrafia făcută în anul 1840 din porunca mitropolitului Neofit, a fost ctitorită la 1745, în prima domnie a lui Constantin Mavrocordat de către vameșii Hristea și Sterie de la Dragoslavele, ajutați de preoți și săteni. Numele ctitorilor sun săpate în piatra așezată la proscomidie. Biserica a fost reparată integral între anii 1880-1881, prin stăruința preotului Ion Arsulescu. Devastată în timpul Primei Conflagrații Mondiale de către trupele germane de ocupație, biserica a fost refăcută de către vrednicul preot Ioan Răuțescu, în timpul căruia a fost completat și inventarul liturgic. Catagrafia, rescrisă în perioada refacerilor de către preotul Ion Arsulescu, menționează: „ Cu vrerea Tatălui și a Fiului și cu săvârșirea Sfântului duh făcutu-s-au această sfîntă biserică cu hramul Înălțarea Domnului nostru Iisus Hristos în zilele domnului nostru Io Costandin Nicolae voevod de robii lui Dumnezeu anume Jupah Hristea vameș și Jupan Steriu, ajutînd și sătenii cu preoții, pentru ca să fie vecinică pomenire veleatu 7253. Iar acum, la anii de la Hs. 1880 și 81 (în zilele preaînălțatului și de Dumnezeu iubitor Regele nostru Carol I – textul a fost șters și este greu lizibil), fiind Mitropolit țării Înalt Preasfințitul arhiepiscop și primat Calinic Miclescu, această sfîntă biserică s-au pus în radicală reparațiune după cum se vede, adică: sînuri, tîmplă, turle, advon, scară la clopote, zudul cel vechi ridicat peste tot, ferestre și uși și toată zugrăveala din nou, prin toată stăruința și îngrijirea servilor lui Dumnezeu, anume: părintele Ioan Arsulescu; catihet d-lor Ioan Tătaru, Ioan Alicsăndroiu …” Biserica a fost pictată de către popa Gheorghe (Coman Arsu – Gheorghe Arsulescu) în tempera și frescă. Lucrări de reparații și înfrumusețări ale lăcașului s-au executat și în anii 1969, prin strădaniile preotului Aurelian Derioiu. În ultima perioadă, cu preocuparea preotului Marian Năstase și binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic al Argeșului și Muscelului, biserica este supusă unor importante „prenoiri”. 

Additional information

Localitate

Dragoslavele

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Biserica „Înălțarea Domnului” Valea Satului (Suseni) – Dragoslavele”

Your email address will not be published. Required fields are marked *