Biserica „Intrarea în Biserică a Maicii Domnului” Cetățeni – Vale

Categories: ,

Description

Biserica din Cetățeni-Vale este consemnată pentru prima oară în Catagrafia întocmită pentru bisericile și preoții județului Muscel la 1832 – Cetățenii din Vale. Biserică cu hramul Ovedenii (Intrarea în Biserică a Maicii Domnului),pe moșia dumnealui coconului Iorgu Bibescu”. La recensământul din 1840, referitor la satul Cetățenii din Vale, se precizează: „… Hramul bisericii Intrarea în Biserică cu icoana a Maicei Domnului, de lemn, rezugrăvită […] făcută la leat 7301 (1793), aprilie 20, făcută și săvârșită cu cheltuiala enoriașilor sfintei biserici, pe moșia coconului Iorgu Bibescu”. Biserica de zid a fost începută la 1868 și terminată la 1871. Pisania lăcașului, așezată în pridvor, acum închis, deasupra ușii de la intrarea în pronaos, precizează: „Ridicatu-s-a această sfântă și dumnezeească biserică în zilele pr(e)a înălțatului nostru Domn Carol I-iu, arfiipiscop (sic) și mitropolit Nifon. Anul 1871, avgust 1, cu ajutorul tutulor lăcuitorilor și cu venirea Mării Sale (regele Carol I) n(e)-au dăruit 3 sute galben(i) Nicolae B.A. Radu Popescu, George Isbășescu, Nicolae Di(a)conescu, p(r)iotu Ioan, Niță Dârstaru, Oprea Cătănoiu, Ioan Deaconu, Ioan, Andronie, Miealcea”. Lucrări de rstaurare s-au executat în timpul păstoririi preotului Ioan M. Toader, care a slujit altarul de la Cetățeni-Vale vreme de patru decenii. Lucrări de restaurare-înfrumusețare s-au făcut și în ultimii ani, cu osteneala preotului Ion Georgescu, prin purtarea de grijă a Înaltpreasfinției Sale Părintelui Calinic al Eparhiei Argeșului și Muscelului și cu sprijinul nemijlocit al enoriașilor din parohie.

Additional information

Localitate

Cetateni

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Biserica „Intrarea în Biserică a Maicii Domnului” Cetățeni – Vale”

Your email address will not be published. Required fields are marked *