Biserica “Nasterea Maicii Domnului” – Cândești

Categories: ,

Description

Satul Cândești datează din jurul anului 1815. Vechea așezare, așezată ceva mai la sud de satul actual, a dispărut în timpul epidemiei de ciumă din vremea lui Caragea vodă, puținii supraviețuitori întemeind satul de astăzi. Vechea biserică de lemn a dispăprut și ea, locul fiind marcat astăzi de o cruce de piatră. La începutul secolului al XIX-lea s-a stabilit, la nord de sat, o comunitate de monahi de la Mănăstirea Vieroși, întemeind un mic schit, cu biserică, tot de lemn, în locul numit astăzi “La Meri”. La sfârșitul veacului a dispărut și schitul și odată cu el, și biserica. Actualul edificiu religios al satului, purtând hramul “Nașterea Maicii Domnului”, a fost construit în anul 1898, prin contribuția enoriașilor și prin donațiile făcute de alți credincioși.
Construită din zid de piatră și cărămidă și învelită cu șita, biserica a fost pictată în anul 1898 de către Petre și Iancu Cazan din Câmpulung. Pisania, aflată deasupra ușii de la intrarea în pronaos, rescrisă de către pictorul Ștefan Criveanu din Lerești, cuprinde următoarele: « Cu vrerea Tatălui și cu ajutorul Fiului și cu întărirea Sfântului Duh, ziditu-s-a această Sfântă Biserică cu hramul Nașterea Maicii Domnului în anul 1898. În anul 1935, luna iunie s-au făcut mici reparații și zugrăveli, preot fiind Gheorghe Strafalogea, epitrop Dumitru Gh. Bratu și Gh. D. Coman În anul 1963, prin îndemnul și osârdia neobositului preot Alex. Gh. Isbășoiu, parohul bisericii Albești și Cândești și ajutat de epitropul Gh. N. Cârstea s-a pictat în tehnica fresco. Hramul de la frontispiciul bisericii, sfinții din tinda bisericii și medalioanele la exterior, cum și alte lucrări din exterior, toate acestea s-au făcut prin contribuția I.P.S. Mitropolit al Moldovei și Sucevei Iustin Moisescu și a credincioșilor satului … » Reparații ale sfântului lăcaș s-au făcut de mai multe ori în decursul timpului: între anii 1935-1936, prin stăruința preotului Gheorghe Strafalogea; între anii 1977-1978, cu stăruința preotului Ion Brătulescu, fiind și repictată în 1982, de către Grigore Ion, Alexandru și Oprea, prin osârdia preotului Ciobotea Vasile, cu sprijinul și purtarea de grijă a vrednicului de pomenire Patriarh, Dr. Iustin Moisescu, fiu al satului Cândesti. Biserica a fost resfințită în anul 1985. În cimitirul din fața lăcașului se află mormintele mamei și fratelui fostului patriarh, respectiv Maria și Octavian Moisescu. 

Additional information

Localitate

Albestii de Muscel

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Biserica “Nasterea Maicii Domnului” – Cândești”

Your email address will not be published. Required fields are marked *