Biserica „Nașterea Maicii Domnului” – Valea Foii

Categories: ,

Description

Biserica „Nașterea Maicii Domnului” Valea Foii

Conform datelor din catagrafia făcută în 1840, anul zidirii sfântului locaș este 1768: “Satul Valea Foii. Biserică făcută de Nică Ghișoiu de la leat 1768 pe moșia Dumnealui coconului Nicolae Lerescu din temelie de piatră cu toate odoarăle bune și pogradia de zid”. Pisania, ce se găsește la intrarea în biserică, pusă mai târziu, cu ocazia prefacerilor înnoitoare, menționează anul ctitoriri 1781, având drept ctitori pe Stan (Nica) și Maria Vișoiu, Radu, Cârstina și Bucur Sava, pe moșia lui N. Lerescu. Pridvorul s-a adăugat între anii 1896 și 1902, păstrându-se două pisanii. Vechea pictură a durat până în anul 1902, când s-a înlocuit cu o alta în ulei, de către pictorul Gh. Popescu, elevul lui Ioanid. Pictura a mai fost spălată în anul 1927 de Ion Dogărescu și restaurată în anul 1966 de către pictorița Aneta Catargiu, așa cum ne informează pisania de la intrarea în pronaos : « Această sfântă și dumnezeiască biserică ziditu-s-a din temelie de piatră și s-a împodobit și s-a înfrumusețat în hramul și prăznuirea Nașterii Preasfintei de Dumnezeu Născătoare și pururea fecioarei Mariea prin osîrdiea robilor lui Dumnezeu Stan, Mariea, Vișoiu, Radu, Cârstina, Bucur Sava, și s-a zidit în zilele d-lui Ioan Alexandru Ipsilant V. Si mitropolit a toată Ungro.Vlahia K.K. Griorie, la anul de la Hs. 1781. Matei Dumitru, care a dat danie pământul de s-a zidit sf. Biserică, iar la 1795 în răsmirița turcilor s¬a meremetisit de popa Nicolae și la 1845 s-a zidit și zugrăvit acest advon de Bucur Kirvasiu și soțiea sa Bălașa, mai ajutând și alți cu ce au putut, Stan Popa Iacob, soțieaa, Samoilă, soțiea Kireața.. În anul 1869 această sfântă biserică s-a învelit din nou cu tinichea prin concursul d-lor Niță Bucur Aldoiu, Lazea Dumitrescu, Ghinea Rolea și alți enoriași, iar în anul 1896 și 1902 s-a făcut din temelie advonul, tăindu-se stâlpii despărțitori, mărindu-se ferestrele și pictându-se din nou i s-a dat aspectul cuvenit, fiind ca paroh preotul Ioan Ionescu prin concursul și osârdiea d-lor Iosif Neculae Aldoiu, Niță Bucur Calangiu Zafiu S. Bârsean și altor enoriași pioși creștini ale căror nume s-au scris într-o listă care se va păstra în altar pentru a lor pomenire ». Între anii 1962-1963 s-au executat reparații exterioare, iar la 1966, restaurarea întregii biserici, pictura fiind executată de restauratoarea Aneta Cantaragiu.

Additional information

Localitate

Leresti

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Biserica „Nașterea Maicii Domnului” – Valea Foii”

Your email address will not be published. Required fields are marked *