Biserica „Sfânta Treime”, „Buna Vestire” și „Cuvioasa Paraschiva” – Poienari

Description

Actuala biserică din Poienari a fost precedată de alte două edificii mai vechi, din care una, „de lemn bună, cu hramul Cuvioasii Paraschivii”, este consemnată în catagrafia din 1810 a județului Muscel, reamintită și de recensământul din 1832. În cimitirul satului se află ruinele unui vechi lăcaș despre care nu se cunoaște apropae nimic, putând fi cele ale bisericii vechi, consemnate anterior și refăcută. Lăcașul de astăzi este construit din temelie între anii 1885-1890 de către preotul Bucur, nepoții săi Ioan, Bucur și Maria, preotul Gheorghe Mărgescu și soția sa, preoteasa Frusina, cu ajutorul locuitorilor și altor „făcători de bine”, așa cum rezultă din pisanie: „Cu ajutorul lui Dumnezeu s-au ridicat această biserică din temelie în anul 1885, mai 20 și s-au terminat la anul 1890, cu hramul Sf. Treime, Buna Vestire și Cuvioasa Paraschiva, prin osteneala și cheltueala celor mai jos suptscriși preotu Bucur și nepoții săi loan și Bucur și Mariea, preotu Gheorghe Nicolae Mărgescu și soțiea sa Frusina, Alecse Milițeanu, Dumitru Predoiu, loan Peștereanu, Costandin Stănescu, Eftimie Ceauși, Gheorghe N. Mărgescu, Nicolae Bugheanu, Nicolae Ion și cu toți locuitorii și cu alți făcători de bine”.Pictura inițială a fost realizată de Petre Cazan. A fost târnosită la 10 noiembrie 1890. În decursul vremii biserica a fost repatată de mai multe ori: la 1929 și 1943; în 1955 a fost renovată integral; între 1975-1976, când a fost refăcută și pictura, punându-se și o nouă pisanie, în care se precizează că: „ … i s-au făcut reparații generale sub arhipăstorirea Prea Fericitului Părinte Justinian, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române … prin osteneala și contribuția enoriașilor”, slujitori ai altarului fiind preotul paroh P. Andreescu și preotul I. Duțeanu, cu sprijinul Arhiepiscopiei Bucureștilor. Pictura a fost refăcută de Oscar Ionescu, Pantelimon Fleșaru, ajutați de Ion Gh. Stana și M. Cosac. Biserica a fost resfințită la 7 noiembrie 1976 de către preotul Alexandru Ionescu, Vicarul Sfintei Arhiepiscopii a Bucureștilor. 

Additional information

Localitate

Poienarii de Muscel

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Biserica „Sfânta Treime”, „Buna Vestire” și „Cuvioasa Paraschiva” – Poienari”

Your email address will not be published. Required fields are marked *