Biserica „Sfânta Treime” – Răceni

Categories: ,

Description

Biserica „Sfânta Treime” Răceni

Biserica „Sfânta Treime” din Răceni este atestată documentar în catagrafia județului Muscel de la 1810 – „ … biserică de zid bună. Cu hramul Sfintei Troițe …” Se consemnează însă că lăcașul ar fi existat chiar înainte de secolul al XIX-lea, respectiv la 1774, fiind prădată și incendiată de turci în anul 1793. Recensământul bisericilor din Muscel la 1840 menționează că „biserica se află făcută din poruncă domnească de la leatu 1800 pe moșia Sfintei Mînăstiri Cîmpulung de zid și cu toate hodoarăle bune…”. Într-o însemnare făcută pe un Apostol tipărit la 1774 se precizează că lăcașul a fost ctitorit de popa Ioan Puicuși, lucrările de ridicare a bisericii fiind începute în anul 1800 și finalizate în 1802. Între anii 1874-1878 s-au executat lucrări de mărire a bisericii, refacere a turlelor și adăugarea celei de a treia și pridvorul. Refacerile din anul 1927, conduse de preotul Gheorghe Mușetescu, au cuprins pridvorul din scândură, prefăcut din zidărie în 1960. Printre icoanele de valoare, păstrate în biserică se află cele semnate de Gheorghe Zugravu, la 2 mai 1831, 1858 și cele din 1888, executate de Nicolae Zugravu, precum și o alta aparținând, se pare, câmpulungeanului Petre Cazan. Pictura din 1898-1900 a fost executată în ulei de către bucureșteanul Gheorghe Popescu, acesta punându-și semnătura în turla Pantocrator. În anul 1967 s-a restaurat de către Traian Bulțiu- Dăncuș și s-a spălat de Lidia Irimescu. După 1989 s-au efectuat lucrări de restaurare generală a edificiului, prin purtarea de grijă și cu binecuvântarea vlădicii Calinic Argeșeanul, Arhipăstorul Eparhiei Argeșului și Muscelului, și cu stăruințele preoților Gabriel Cicu și Gheorghiță Voican. Biserica nu are pisanie.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Biserica „Sfânta Treime” – Răceni”

Your email address will not be published. Required fields are marked *