Biserica „Sfântul Nicolae”, „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” și „Sfântul loan” – Jugur

Description

Biserica actuală de zid din Jugur, este a treia generație a locașurilor de cult, fiind precedată de un lăcaș de lemn, ridicat în veacul al XVIII-lea, care a dăinuit până de anul 1774. Acesteia i-a urmat o biserică de piatră, ctitorită de „ … robul lui Dumnezeu, Apostol, logofăt Dolgopol (Câmpulung) pe locul celei vechi, stricată de răzmeriță, cu hramul Sfîntului Nicolae de la Mira Lichiei”, cînd Țara era stăpânită de împărăteasa Ecaterina Alisevna (Alexandrova) a Rusiei, fiind terminată „la 10 iulie 7282 de la facerea lumii, 1774 de la H(risto)s”. Pisania acestui lăcaș, dăltuită în piatră, se află încastrată în peretele pronaosului actualei biserici, la exterior, în partea dreaptă și de jos a ușii de la intrare. Actualul edificiu, așa cum se precizează în pisanie, s-a ridicat între anii 1851-1854, însă nu pe locul celor anterioare ci la câteva zeci de metri în aval.
„Cu vrerea tatălui și cu ajutorul Fiului și cu săvârșirea Duhului Sfînt, ne-am îndemnat noi robii lui Dumnezeu a face această sfîntă biserică din nou în zilele înălțatului Domn B(arbu) Dimitrie Știrbei V.V. și Preasfîntului Mitropolit Nifon pe locul ce se prăznuește cu hramurile Sf. Nicolae, Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil și Sf. Ion, prin osîrdia și cheltuiala d-lor Ion și Nicolae Ștefănoi, în vremea de răzmeriță și s-a ridicat din temelie și s-a înfrumusețat precum să vede pe locul dumnealui Nicolae Ștefan Izbășoiu în 1854. De-a lungul vremii, suferind stricăciuni, s-au făcut lucrări de reparații la interior și exterior., iar în cele din urmă, îndeosebi după cutremurul din 4 martie 1977, prin grija și munca neobosită a pr. Paroh prof. Rădulescu Cornel, ajutat de consiliul și comitetul parohial, cu cheltuiala bunilor enoriași ai satului Jugur, s-au săvîrșit lucrări de reparații capitale, restaurare și pictură la întreaga biserică și clopotniță. Toate acestea s-au făcut între 1980-1982. Sfințirea bisericii s-a săvîrșit pe 14 noiembrie 1982 de către I.P.S. Episcop-Vicar Roman Ialomițeanul, înconjurat de un sobor de preoți, în cel de al VI-lea an al arhipăstoriei P.F. Părinte Patriarh Justin Moisescu, protoereu fiind pr. Iconom stavrofor Dudu Gh”. Pictura originală a fost acoperită de cea a pictorului Petre Cazan, în 1898, și a fost restaurată de pictorul Ilie Arjoca în 1966. 

Additional information

Localitate

Poienarii de Muscel

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Biserica „Sfântul Nicolae”, „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” și „Sfântul loan” – Jugur”

Your email address will not be published. Required fields are marked *