Biserica „Sfântul Nicolae” – Piatra

Categories: ,

Description

„Biserica din Piatră”, cum o numesc sătenii, a fost ridicată la stăruințele lui Gheorghe Simion, pe terenul dăruit de Nica Lixandru. Determinați de drumul lung și anevoios pe care enoriașii trebuiau să-l parcurgă până la biserica din Stoenești, se ia hotărârea de a construi un lăcaș de rugăciune în sat. Lucrările s-au început în anul 1917, fiind definitivate în 1916, dar sfințirea s-a făcut abia pe 17 martie 1919, dup încheierea Primului Război Mondial care, în zona Mateiaș, din care face parte și satul Piatra, a lăsat multe răni și afost udat cu sângele multor eroi ai neamului. Printre ctitori, placa de marmură din interior, care ține loc de pisanie, amintește pe C. Runcescu, G. Vasile, familiile Guran, Guiman, Năstăsoiu, Pietrăreanu, Braga, Postu, Pantilie, Lăzăroiu, Hoaghea, împreună cu toți locuitorii enoriei: „Începutu-s-a această biserică în anul 1907 aprilie 23 prin stăruința tictorilor (sic) C-tin Runcescu, Gh. Vasile, Gh. Simeon Guran, Bucur N. Guiman, Ilie Pietrăreanu, Bucor Guiman, Gh. Lisandru cu soția sa Ana și fii, Bucor Vasile, Bucor Năstăsoiu, Aron Braga, Gh. Postu, Gh. Nica, Gh. Lăzăroiu, Ioan Gh. Pantelie, Niculae Pantelie, Lazăr Năstăsoiu, Nica = Jord Hoaghea, Nae Lăzăroiu, Niculae Năstăsoiu împreună cu toți locuitori(i) din sat, sfințindu-se în anul 1919 martie 17 de preoții Dumitru Vasilescu, protoireu G. Cotenescu Stoenești, N. Ștefănescu, I. Ionescu Nămăești, N. Bănățeanu C. Lung”. Biserica a fost pictată în 1918 de către Ion Dogărescu. Recentele renovări ale lăcașului, efectuate cu osârdia preotului Haralambie Darie și binecuvântarea Î.P.S. Calinic, Episcopul Argeșului și Muscelului, se situează pe linia tradiției strămoșești – de înfrumusețarea și păstrarea bisericii ca instituție de prim rang în viața obștei.

Additional information

Localitate

Stoenesti

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Biserica „Sfântul Nicolae” – Piatra”

Your email address will not be published. Required fields are marked *