Biserica „Sfântul Teodor Tiron” și „Sfântul arhidiacon Ștefan” Cetățeni – Deal

Categories: ,

Description

Pisania bisericii, dăltuită în piatră, cu literă chirilică, menționează: „Cu ajutorul Tatălui, al Fiiului și al Sf. Duh s-au ridicat această biserică întru hramu Sfinților mucenici Teodor Tironu, arhidiaconu Ștefan, Sfîntu Neculae … sub împratul Nicolae Pavlovici, 1832, iul(ie) mitropolitu fiind preaosf(inția sa) chiru Grigorie…”. Catagrafia din 1810 menționează „biserica de lemn, bună, cu hramul mucenicului Teodor Tiron”, slujitori ai altarului fiind doi preoți și un diacon. Preotul „Enache sin diaconu Stoian” a fost hirotonit „la leat 1801, dechem(vrie) 5, … orânduit la această biserică”, confirmând astfel existența unei biserici anterioare, poate chiar din secolul al XVIII-lea. Recensământul bisericilor și preoților din județul Muscel, efectuat la 1832, menționează la „Cetățenii din Dial. Biserică hramul Sfintei Adormiri, pă moșie megieșască”, iar la cel din 1840: „Satul Cetățenii din Deal. Biserica cu hramul Sf. Teodor Tiron și Sfîntul arhidiacon Ștefan, de piatră tencuită și zugrăvită pe dinăuntru, făcută în zilele preaosfințitului mitropolit răposat Grigorie leat 1833, dechemvrie 6”.

Additional information

Localitate

Cetateni

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Biserica „Sfântul Teodor Tiron” și „Sfântul arhidiacon Ștefan” Cetățeni – Deal”

Your email address will not be published. Required fields are marked *