Biserica „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” Mioarele – Mățău de Jos

Categories: ,

Description

“Biserica din sat”, cum o denumesc atât documentele dar și enoriașii, a fost ridicată pe locul alteia mai vechi, de lemn, cu hramul Sfântul Nicolae. Construcția a început la 5 iulie 1880 și s-a finalizat la 8 ianuarie 1883, prin strădaniile obștii, având în frunte pe preoții Ion Mușatescu, Gheorghe Mușatescu, Gheorghe Gh. Mușatescu, împreună cu locuitorii Ion Mățăoanu. Dumitru Vișoiu, Dumitru Ștefănescu, Toma N.N. Ștefănescu, Iosif Vișoiu, Niță Durdun și alți buni creștini. Existența unui lăcaș de cult la Mățău este certificată de hrisovul din 5 martie 7178 (1670), și 8 aprilie 1671, unde se menționează numele lui popa Nedelco din Mățău. O biserică de lemn, cu hramul Sfinților Apostoli, este amintită de catagrafia din 1810, dar hirotonirea unuia dintre cei trei preoți – popa Simion, de neam preot, ot leat 1797, ghenarie 30 … și orînduit la această biserică”, presupune existența lăcașului chiar mai înainte de anul 1797, întrucât popa Simion, era „de neam preotu, sin (fiul lui ) popa Simion”. Acesta din urmă – popa Simion (tatăl) și el preot la aceeași biserică, fiul lui popa Dumitru, a fost „preoțitu la leat 7279 (1770), mai 24…” pe seama aceleiași biserici – confirmări certe ale ființării așezământului, cel puțin din a doua jumătate a secolului al XVIII-lea. Datele sunt confirmate și de către documentele de arhivă, care menționează, la 1869, o biserică „veche, cu zidul crăpat și învelișul putred”, ridicată la 1763, pentru care locuitorii cer construirea alteia noi. Pictura bisericii de zid a fost executată de Petre Cazan. Lăcașul s-a consolidat în anul 1930, ocazie cu care i s-a refăcut și pictura de către Alexandru Băbuș din Chilii. În cadrul restaurărilor generale din anii 1971 -1973, sub păstoria preotului Scarlat Gheorghe, s-a refăcut și pictura (în 1973) de către pictorul Pantelimon Fleșaru din Suslănești. Pisania, pusă în vremuri mai noi, consemnează: „Cu vrerea Tatălui, bunăvoința Fiului și cu ajutorul Sfântului Duh s-a construit această sfântă biserică, unde se prăznuiește hramul Sfinții Apostoli Petru și Pavel între anii 1881-1883, de către enoriașii acestei de Dumnezeu păzite parohii, sub conducerea și îndrumarea p.c. preoți parohi: pr. Ion Mușatescu, pr. Gheorghe Gh. Mușatescu și pr.Gheorghe Mușatescu. În decursul vremurilor sa înoit pictura și s-au adus diverse îmbunătățiri sfântului lăcaș cu ajutorul credincioșilor și sub îndrumarea p.c. preoți slujitori ai acestui așezământ: pr. Petre Andreescu, pr. Becuț Mihail, pr. Nicolae Ștefănescu și pr. Gheorghe Scarlat. S-a pus această pisanie la anul de la Iis. Hs. 1989, iar de la facerea lumii 7498”. 

Additional information

Localitate

Mioarele

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Biserica „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” Mioarele – Mățău de Jos”

Your email address will not be published. Required fields are marked *