Biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril” – Cotenești

Categories: ,

Description

Catagrafia județului Muscel din 1810, consemnează, pentru „satul Cotenești din Plasa Dâmboviții, biserica de zid, bună, cu hramul Sfinții Voievozi”.
Ridicarea bisericii din Cotenești a început la 1781, ctitorul ei fiind vătaful Plaiului Dâmbovița, Ion Cotenescu, cel care, împreună cu fiii săi Nicolae și Gheorghe, dăruiesc lăcașului și clopotul. Chipurile ctitorilor sunt zugrăvite la intrarea în pronaos. Finalizarea lucrărilor s-a făcut abia peste un deceniu, după anul 1790. Autorul picturii originare nu se cunoaște, aceasta fiind înlocuită, după refacerile din perioada anilor 1884-1890, de către pictorul Petre Cazan din Câmpulung. O altă refacere a picturii s-a executat cu ocazia restaurărilor bisericii din anul 1955. Prin osârdia și stăruințele preotului Nicolae Vasilescu, sprijinit de comunitatea de credincioși a parohiei, edificiul a fost renovat aproape total la început de mileniu III, consolidîndu-se întregul edificiu, fiindu-i refăcută învelitoarea din șiță, zugrăvelile interioare și exterioare. Ușa de la intrare este o adevărată bijuterie sculptată în lemn de stejar de către Zizica Mihai. Noua pisanie precizează: „Cu voia Tatălui, cu ajutorul Fiului și cu săvârșirea Sfântului Duh, prin purtarea de grijă a Înalt Prea Sfințitului Episcop Calinic al Eparhiei Argeșului și Muscelului și Mitropolit al tuturor românilor din Balcani, s-a sfințit Casa Domnului din parohia Cotenești, com. Stoenești, jud. Argeș. Toate aceste lucrări au la bază dragostea, vrednicia și frumoasa colaborare a preotului Vasilescu Nicolae cu păstoriții săi. Sfințirea s-a oficiat de către IPS Calinic Argeșeanul, însoțit de p.c. preot prof. Eugen Matei, protoiereul Muscelului, împreună cu preoții vecini …”

Additional information

Localitate

Stoenesti

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril” – Cotenești”

Your email address will not be published. Required fields are marked *