Biserica „Sfinții Trei Ierarhi” – Valea Pechii

Description

Pe vechea moșie Grădiștea a Mănăstirii Câmpulung, cumpărată de egumenul Melchisedec la 12 ianuarie 1648, a zidit episcopul Grigorie al Buzăului, biserica, „această mică casă a acestor cinstiți sfinți a trisfetitele Vasile Velichi (cel Mare), Grigore Bogoslov i Ion Zlataust, robii Maicii Precistii”. Pictura originală, care se mai păstrează în altar (restaurată), a fost executată de către Gheorghe monahul, al cărui nume este incripționat la proscomidiar. O veche inscripție așezată în naos precizează: „Cu vrerea tatălui și cu ajutorul Fiului și cu blagoslovenia Sfântului Duh s-au făcut această sfântă și dumnezeească biserică unde să prăznuește hramul sfinților arhierei Vasile cel Mare, Ioan Gură de Aur, Grigorie Bogoslovul …” restul fiind deteriorat. La leat 7198 (1690) ctitorul și „feciorii săi, preoții Nicolae și Ion”, au înzestrat schitișorul cu „moșioare și altele și l-au lipit (afierosit) Mănăstirii Câmpulung. În anul 1763, ca urmare a stricăciunilor pricinuite de scurgerea timpului, s-a refăcut așezământul, revendicat, mai târziu, în anul 1808, de către doctorul Ștefan Piscupescu. Acesta a „prefăcut” pisania veche, consemnând că biserica fusese ridicată la 7128 (1620). În anul 1813 așezământul se reafierosește Mănăstiriii Câmpulung. La 1849 lăcașul ajunsese „la mare dărăpănare”. Refacerile de după 1889, sub păstorirea familiei de preoți Ion Andreescu, au adus multe transformări atât în ceea ce privește arhitectura, cât și interiorul bisericii. Pictura, executată între 1809-1810, de către Costandin Zugravu, a fost înlocuită, în 1936, cu cea a pictorului Gheorghe I. Manu. În cadrul lucrărilor de la 1991, sub păstorirea preotului Constantin Olteanu și binecuvântarea ÎPS Calinic al Argeșului și Muscelului, pictura a fost restaurată de către Dumitru Păltineanu-Tecuci. Monumentul de arhitectură religioasă medievală, păstrează valoroase icoane pe lemn, datate la 1685. În anul 199 1vechea pisanie din naos a fost completată cu următorul text: „… între anii 1670-1676, iar de la facerea lumii 7178-7184, de către milostivul și prea evlaviosul părintele nostru Grigorie, episcopul Buzăului mși a fost pictată până aici de Mihail Monahul, Marin zugravul. Restaurată între anii 1809-1810 de Costandin zugravu, care a pictat din nou mai multe scene și a înlocuit iconostasul. La 1834 toată suprafața a suportat o repictare în ulei. Până aici a fost și atât se știe din documente- 1991”.

Additional information

Localitate

Schitu Golesti

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Biserica „Sfinții Trei Ierarhi” – Valea Pechii”

Your email address will not be published. Required fields are marked *