Biserica “Tuturor Sfintilor” – Pescareasa (Apa Sarată)

Description

Menționată în catagrafia din 1832 în „Mahalaua Mărcușul, hramul Duminica Tuturor Sfinților, nesfințită, din josul orașului, la Apa Sărată”, a fost ctitorită de negustorii câmpulungeni Constantin Aninoșanu, Constantin Pop, Gheorghe Merișoiu și alții, între anii 1831¬1833. Numită și „biserica de la pajeră” (denumirea veche a graniței Muscelului), apare în Catagrafia Județului Muscel din 1840, întocmită din porunca mitropolitului Neofit al Ungrovlahiei, unde se consemnează: „Cu vrerea tatălui, cu ajutorul Fiiului și cu săvârșirea Duhului Sfânt, ziditu-s-au această sfîntă biserică din temelie, nouă, spre slăvirea Dumnezeirii cei în trei fețe și nedespărțite, a pururei fecioarei Mariei, maica Mîntuitorului Iisus Hristos și întru cinstea și prăznuirea tuturor sfinților. Amin. În zilele ocrotitorului țării noastre drept credincios și singur stăpînitor marele Domn și împărat Nicolae Pavlovici a tată Rusiia, păstor drept credincioasei turme a țării noastre românești prea osfințitul părinte mitropolit Grigorie prin rugăciunea norodului din Mărcuș care au dat și ajutor și cu cheltuiala obștii neguțătorilor din orașul Câmpulung și a altor stări și trepte ce au rîvnit prorocescului cuvânt ce zice: Doamne, iubit-am bună cuviința casei tale și locul locașului Slavei tale, pe care Dumnezeu îl știe și se pomenesc, dîndu-le pentru cinste vecinică slavă. Și s-au pus temelie la anul 1831 iulie 6 și s-au săvîrșit la anul 1833, mai 28”. Autorul picturii, de factură clasică bizantină, nu este menționat, existând totuși presupunerea că aparține lui Gheorghe Bălăceanu. Pictorul Petre cazan a refăcut o parte a zugrăvelii – turla Pantocrator și cea a Catapeteasmei, în anul 1887, iar Ion Fleșaru și Gheorghe Manu au spălat pictura cu ocazia refacerilor bisericii din anul 1943.

Additional information

Localitate

Câmpulung

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Biserica “Tuturor Sfintilor” – Pescareasa (Apa Sarată)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *