Fortificaţie şi aşezare geto-dacică; Comuna Cetăţeni

Categories: ,

Description

Fortificaţie şi aşezare geto-dacică; Comuna Cetăţeni,
fortificaţie medievală, aşezare si vestigii provenind de la 3 biserici
(în punctul “Cetăţuia”)

Cetatea dacica de la Cetateni
Monticolul dominant, delimitat de Valea lui Coman și Valea Chiliilor, reprezintă o importantă rezervație arheologică, întrucât se atestă existența unei așezări geto-dacice consolidate, prin descoperirea urmelor cetății edificate din pietre de râu și gresii neprelucrate, asamblarea acestora fiind realizată fără mortar de var, ca, de altfel, și la zidul de incintă al cetății dacice, lung de 56 m, între stâncile dintre cele două văi, sub clădirile actualului schit. Zidul de apărare, situat în apropierea şi paralel cu marginea abruptă a platoului, bara în acelaşi timp singurul drum de acces dinspre vale. Păstrat pe o înălţime de 0,30-0,40 m are o grosime de 2-2,50 m şi este prevăzut cu două paramente alcătuite din bolovani de gresie locală, sumar ciopliţi şi aşezaţi ordonat. Emplectonul constă din fragmente de gresie şi pietre de râu. În interiorul cetăţii se aflau un turn locuinţă, trei cisterne precum şi diferite peşteri lăcaşuri de cult. Dacă cetăţuia a fost distrusă în jurul anului 70 a.Hr. aşezarea geto-dacă de la piciorul monticolului, al cărui început datează şi el din sec.I a.Hr, continuă a fi locuită în tot sec.I a.Hr. Acest lucru relevă caracterul fortificat al acesteia, cetatea constituind un spațiu de refugiu al locuitorilor din așezarea de la baza monticolului, situată pe drumul spre Transilvania, dar și un important centru comercial în care se perfectau tranzacții între locuitorii din zona Carpaților și negustorii sosiți din Peninsula Balcanică și Arhipelagul Egeean.
In perioada medievală, așezarea de la Cetățeni a avut un rol considerabil în constituirea și consolidarea statului feudal independent Țara Românească, întrucât, pe teritoriul acesteia, au fost depistate ruinele a trei biserici pictate, două datând din sec. XIII, iar a treia, din sec. XV, relevându-se, astfel, forța economică, dar și politică a comunității locale din Cetățeni, rolul de post vamal pe drumul comercial dintre localitățile din sudul Carpaților și Brașov.
Din pacate peste ruinele istorice de pe Valea Coman, locuitori din Cetateni au construit neautorizat locuinte.

Additional information

Localitate

Cetateni

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Fortificaţie şi aşezare geto-dacică; Comuna Cetăţeni”

Your email address will not be published. Required fields are marked *